راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل ازطریق پیشخوان خدمت درسیستم گلستان 

 

جهت  بررسی وصدور گواهی اشتغال به تحصیل در پیشخوان خدمت طی مراحل زیر اقدام شود:

  1- ورود به پیشخوان خدمت از طریق مسیر: منوی کاربر   پیشخوان خدمت  

2- با کلیک  برروی عبارت گواهی اشتغال به تحصیل  درخواستهای دانشجویان قابل مشاهده است .

 3- در قسمت عملیات گزینه های زیر قابل مشاهده می باشد: 
 مشاهده گردش کار
  اصلاح و (ویرایش) درخواست
  حذف درخواست
  مشاهده درخواست
  تایید درخواست
 عدم تایید درخواست
 صدور درخواست

کارشناس لازم است پس از بررسی درخواست در صورت صدور گواهی برروی گزینه تایید درخواست ودر صورت عدم صدور گواهی گزینه عدم تایید درخواست را کلیک نماید لازم به ذکر است توضیحات درج شده در این قسمت برای دانشجو قابل مشاهده می باشد.