موضوع دستور العمل: حذف و اضافه

طیف مخاطبان: معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه آموزشی، استاد راهنما و کارشناس امور آموزشی

-         با توجه به اینکه انتخاب واحد دانشجویان با نظر داشت برنامه هفتگی و امتحانی قبلاً اعلام شده، انجام شده است، عدم تغییر برنامه های مذکور خصوصاً برنامه  امتحانی با تاکید جدی مطمح نظر قرار گیرد. اصلاحات دیگر موارد در کمترین حد ممکن صورت پذیرفته و صرفاً تا قبل از شروع حذف و اضافه جهت اعمال در سامانه گلستان به این اداره ارسال شود.

      ضمن تاکید بر مشاهده و اخذ تصمیم درخصوص اسامی دانشجویان ((لیست انتظار)) هر درس  خاطر نشان می گردد امکان دسترسی به این لیست حداکثر تا یک روز قبل از شروع حذف و اضافه می باشد.

-         پس از انتخاب واحد، تمامی درخواستهای  دانشجویان در ارتباط با انتخاب واحد بررسی و در صورت نیاز تا قبل از شروع حذف و اضافه نسبت به برگزاری شورای گروه و دانشکده اقدام گردد.

-         متذکر گردد پس از اتمام بازه حذف و اضافه، بهیچ عنوان ثبت و ارائه درس و اعمال تغییرات مرتبط در سامانه گلستان امکان پذیر نمی باشد.

-         پس از اتمام حذف و اضافه، اسامی دروسی که می بایست حذف شود، از طریق سامانه گلستان و تابلو های اعلانات بطور موثر به دانشجویان اطلاع رسانی شود و با مراجعه به سامانه گلستان اسامی دانشجویان و دروس مربوطه استخراج و جهت اعمال حذف در اسرع وقت به این اداره ارسال شود.

-         چنانچه تعداد واحدهای انتخابی دانشجو خارج از اراده وی کمتر از حداقل حد  نصاب مقرر باشد، مجوز مدیر گروه و اسامی این دسته از دانشجویان طی نامه ای _ منفرداً برای هر دانشجو جداگانه – در اسرع وقت به این اداره ارسال گردد.

-         چنانچه به تشخیص گروه، درس ( عملی یا تئوری ) با تعداد دانشجویان ثبت نامی پایین تر از حد نصاب مقرر ارائه گردد، نامه توجیهی مدیر گروه جهت بررسی و اعلام نظر معاونت آموزشی دانشگاه به این اداره ارسال شود.

-         آخرین فرصت ثبت نام درس معرفی به استاد در بازه حذف و اضافه می باشد.

-         رعایت مقررات آموزشی برای همه کاربران سامانه گلستان (اعم از دانشجو و غیر دانشجو) الزامی است. عدم اطلاع از ضوابط آموزشی و یا امکان پذیری اقدام مغایر با مقررات آموزشی در سامانه گلستان، هیچ حقی را برای رعایت ننمودن مقررات برای کاربران ایجاد نمی کند، لذا حصول اطمینان از آشنائی دقیق دانشجویان و عوامل امور آموزشی دانشکده به امور آموزشی و همچنین کاربست قانونمند سامانه گلستان، بطور اولی در اولویت اهمیت قرار می گیرد.

-         ارتقاء بخشی احساس مسئولیت برای حضور موثر مدیران گروه، استادان راهنما و کارشناسان در بازه حذف و اضافه در دانشکده مورد تاکید است.

-         خاطرنشان می سازد دربازه حذف و اضافه دانشجو می تواند حداکثر دو درس انتخابی خود را حذف و یا دو درس جدید دیگر انتخاب و یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا  نماید مشروط به آنکه تعداد واحدهای انتخابی درس از حد مقرر تجاوز نکند.

توجه: جهت تغییر گروه درسی ( بدون حذف گروه قبلی و اخذ گروه جدید) می بایست از گزینه تغییر گروه درسی استفاده نمود. 

-         دروسی که در سامانه گلستان ارائه می گردد حتماً باید برای آن دروس ظرفیت تعریف شود در غیر اینصورت از نظر سامانه آن دروس در وضعیت غیر فعال می باشد.

-       توصیه می گردد بمنظور بازتبیین مقررات مربوط به حذف و اضافه، قبل از شروع تقویم امر مزبور، کارشناس مسئول دانشکده ها با این اداره هماهنگی های لازم را بعمل آورند.

-       تلاقی ساعت امتحانات دانشجویان نیمسال آخر برای دانش آموختگی  در صورت ضرورت بلامانع است.

-       دانشجویان نیمسال آخر برای دانش آموختگی  در بازه حذف و اضافه می توانند 3 درس را اضافه و 2 درس را حذف نمایند.

 

-       دانشکده می تواند در بازه حذف و اضافه با اخذ حداکثر 14 واحد دانشجویان، صرفاً بدلایل مشروحه زیر و با ارائه مستندات قانونی بصورت استثناء موافقت نماید:

*      بستری شدن دانشجو در بیمارستان در بازه ثبت نام اصلی و ثبت نام با تاخیر.

*      قرار گرفتن دانشجو در وضعیت ناشی از حوادث غیر مترقبه در بازه ثبت نام اصلی و ثبت نام با تاخیر.

*      موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید فرصت تحصیلی دانشجو پس از ثبت نام با تاخیر.

*      موافقت با انتقال، میهمانی و تغییر رشته دانشجو پس از ثبت نام با تاخیر.

نکاتی که دانشجو ملزم به رعایت آن است:

- در زمان حذف و اضافه لازم است با مراجعه به سامانه گلستان - اطلاعات جامع دانشجو،  از درستی و قطعیت ثبت نام انتخاب واحد خود اطمینان حاصل نمایید.

- متذکر می گردد مسئولیت اطلاع یابی بموقع از عدم ارائه درس و یا ارائه درس جدید در مهلت حذف و اضافه از طریق منابع اطلاع رسانی و یا آموزش دانشکده و گروه بعهده دانشجو می باشد.

- پس از اتمام مهلت حذف و اضافه  ثبت و یا حذف درس امکان پذیر نمی باشد.

- دانشجو می تواند دو درس جدید انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف و یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید. مشروط برآنکه تعداد واحدهای انتخابی درس از حد مقرر تجاوز نکند.

-  دانشجوی نیمسال آخر برای دانش آموختگی می تواند 3 درس را اضافه و 2 درس را حذف نماید.

-  در صورت نیاز، درخواست بررسی انتخاب واحد را حداکثر تا یک هفته قبل از شروع حذف و اضافه به گروه آموزشی ارائه نمائید.

- مسئولیت  هر گونه اشتباه درخصوص شماره درس، رعایت پیش نیازها، همنیاز ها، حد نصاب مقرر حداقل و حداکثر اخذ واحد و دیگر قوانین جاری آموزشی در هر صورت برعهده دانشجو است. و در صورت ارتکاب تخلف طبق مقررات با آن برخورد خواهد شد.( حداقل مجاز تعداد واحد برای ورودیهای 92و91 تعداد 14 واحد و برای دیگر ورودیها تعداد 12 واحد است).

- برای ثبت درس معرفی به استاد، پس از اعمال اجبار در اخذ درس توسط کارشناس، دانشجو موظف است شخصاً نسبت به ثبت آن درس و نام استاد درس در سامانه گلستان اقدام نماید.

- رعایت عدم تداخل ساعات کلاسی و ساعات امتحاناتالزامی است.

- الزام آور بودن کسب موافقت کتبی از گروه مبدا و مقصد برای ثبت درس مشترک از گروههای دیگر.

راهنمای حذف و اضافه (ترمیم)

 

- برای اطلاع از مراحل حذف و اضافه (ترمیم) به راهنمای ثبت نام و ترمیم (حذف و اضافه) که بروی صفحه اول گلستان نصب گردیده است مراجعه نمایید.

- جهت تغییر گروه درسی (بدون حذف گروه قبلی واخذ گروه جدید) می بایست از گزینه تغییر گروه درسی استفاده نمود.

- پس از انجام تغییرات حتماً کلید اعمال تغییرات را بزنید، در غیر اینصورت تغییرات مورد نظر در برنامه شما لحاظ نخواهد شد و مسئولیت آن بعهده دانشجو خواهد بود. متذکر می گردد پس از مهلت حذف و اضافه امکان تغییر وجود ندارد.