Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه (شماره هفت )شیوه نامه جدید برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 99-1398 (ویژه دانشجویان )

امتحانات براساس زمان برنامه امتحانی ثبت شده در سامانه گلستان، برگزار می گردد.

1399/03/31

اطلاعیه مهم(شماره شش) اطلاع و اطمینان از ساعت دقیق امتحان هر درس

برای اطلاع از ساعت دقیق برگزاری امتحان هر درس، دانشجویان گرامی مکلف و موظفند یک روز قبل از تاریخ برگزاری هر امتحان (مطابق با تاریخ ثبت شده در سامانه گلستان) به سامانه مجازی سازی برگزاری آزمون مراجعه

1399/03/31

اطلاعیه (شماره پنج) مصوبه جدید آموزشی درخصوص ((زمان شروع برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 99-1398))

با آرزوی تندرستی و موفقیت برای شما دانشجویان عزیز، بدینوسیله درخصوص زمان شروع برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری، به آگاهی می رساند:

1399/03/17

اطلاعیه ((شماره چهار)) ارتباط با دانشگاه از طریق امکانت غیر حضوری

در راستای رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی و حفظ سلامتی دانشجویان و دانش آموختگان عزیز، بدینوسیله به اطلاع می رساند: برای پیگیری امور آموزشی و آگاهی از وضعیت تحصیلی، دانشجویان و دانش آموختگان می توانند از طریق امکانات غیر حضوری مشروحه زیر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به دانشگاه، اقدام لازم را بعمل آورند

1399/03/13

اطلاعیه (شماره سه) پیرو اطلاعیه شماره یک (مورخ 1399/2/17) درخصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری

پیرو اطلاعیه شماره یک (مورخ 1399/2/17) درخصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری

1399/03/07