Slide background
Slide background
Slide background

برنامه زمانی برگزاری جلسات کمیسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: جلسات کمیسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی مطابق تاریخ های مندرج در جدول زیر تشکیل می گردد. متذکر می گردد ارسال درخواست الزاما" می بایست حداکثر 14 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان به گروه مربوطه ارسال نمایید.

1400/10/28

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1401-1400 (ویژه دانشجویان کارشناسی )

امتحانات پایان نیمسال به شیوه مجازی و از طریق سامانه مجازی سازی دانشگاه برگزار می شود.

1400/10/12

اطلاعیه (شماره 5) حذف ترم مقطع کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه (شماره 5) حذف ترم مقطع کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

1400/10/01

اطلاعیه مهم (شماره 4) برنامه زمانی و نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400(مصوبه جدید)

با آرزوی تندرستی و موفقت برای دانشجویان گرامی، بدینوسیله مصوبه جدید شورای آموزشی دانشگاه را به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

1400/10/01

مصوبات جدید آموزشی برای اجرا صرفاً در نیمسال اول1401-1400

مصوبات جدید آموزشی برای اجرا صرفاً در نیمسال اول 1401-1400

1400/09/23