Slide background
Slide background
Slide background

احتمال برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم 1400-1399 بصورت حضوری

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، مطابق ابلاغیه وزارت متبوع، در صورتیکه در پایان نیمسال، وضعیت شهرستان بندرعباس و میناب از نظر همه گیری بیماری کووید -19 جزو مناطق کم خطر اعلام گردد، محتمل است آزمون پایان نیمسال دوم 1400-1399 به صورت حضوری برگزار شود.

1399/12/31

حداکثر بازه زمانی استفاده از حساب های مالی دانشگاه در سال جاری

با توجه به انسداد موقت حسابهای مالی دانشگاه از تاریخ 1399/12/10 تا پایان سال جاری

1399/12/06

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 1400-1399

حذف و اضافه نیمسال دوم 1400-1399 از طریق مراجعه به سامانه گلستان از طریق آدرس اینترنتی : http://golestan.hormozgan.ac.ir مطابق تقویم زیر قابل انجام است:

1399/11/20
1399/11/18

قابل توجه دانشجویانی که تا قبل از نیمسال اول 1400-1399 از کمیسیون موارد خاص استانی مجوز تمدید فرصت تحصیلی اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویانی که تا قبل از نیمسال اول 1400-1399 از کمیسیون موارد خاص استانی مجوز تمدید فرصت تحصیلی اخذ نموده اند

1399/11/08