افتخار بر آن داریم پنجره ای دیگر در برابر دیدگان جوینده و کاونده دانشجویان معزز و دیگر گرامیان بگشاییم .

امیدواریم طلیعه فروزش وبگاه این مجموعه طلوعی دیگر در سپیده دم ارتباط صمیمانه ما و شما عزیزان باشد.

    زبده ای از کارنامه ما:

- نظارت براجرای نیکوی قوانین و مقررات آموزشی و ابلاغ آن به واحد های مربوطه.

- توسعه و تحکیم هماهنگی و یگانگی رویه بین مجموعه آموزشی دانشگاه.

- بر رسیدن و پاسخگویی به درخواست های معتنابه امور آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان.

- تدوین آیین نامه ها، شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، تقوییم ها و فرآیند های امور آموزشی.

- مشارکت فعال، خلاق و نو شونده در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری مناسب امور آموزشی و تکوین بسترهای گسترش دهنده ارتقاء کیفیت آموزشی.

- ارتقاء و گسترش استفاده از فناوری های نو در راستای به روز رسانی و کارآمدتر ساختن امور آموزشی.

- برنامه ریزی، سازماندهی و اطلاع رسانی امور مختلف آموزشی از جمله پذیرش دانشجویان ورودی جدید، انتخاب واحد، حذف و اضافه و...

- هماهنگی و انجام مکاتبات با مراجع ذیربط خارج از دانشگاه در جهت ایجاد و ارائه تسهیلات لازم آموزشی ( از جمله با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان نظام وظیفه عمومی و ...)

- برشناختن نیاز ها و مسائل امور آموزشی دانشگاه و ارائه بازخورد نتایج تحلیلی و راهکارهای مناسب به مسئولین ذیربط.

- بازشناسائی و سنجش مداوم فرآیند ها و مقررات امور آموزشی در جهت بهسازی متداوم.