کوئيزهای دروس سرويسی دانشکده فنی و مهندسی نيمسال دوم 98-97

  • برنامه زمانبندی کوئيزهای رياضی يک

6 اسفند: کاربرد مشتق(قضایا و اکسترمم ها)

20 اسفند: رسم نمودار

26 فروردین: انتگرال

9 اردیبهشت: کاربرد انتگرال

23 اردیبهشت: روشهای انتگرال گیری

6 خرداد: مطالب باقیمانده

 

  • برنامه زمانبندی کوئيزهای رياضی دو

7 اسفند: بردارها

21 اسفند: توابع برداری

27 فروردین: رویه­ها و توابع چند متغییره

10 اردیبهشت: مشتق، پیوستگی، اکسترممها

24 اردیبهشت: انتگرال دوگانه و سه گانه

7 خرداد: بقیه مطالب

  • برنامه زمانبندی کوئيزهای معادلات ديفرانسيل

8 اسفند: فصل اول، معادلات تفکیک پذیر، معادلات همگن، معادلات کامل

22 اسفند: سایر مباحث فصل دوم

28 فروردین: فصل سوم

25 اردیبهشت: تبدیل لاپلاس

8 خرداد: سریها و توابع خاص

برای دیدن اطلاعیه های گروه ریاضی به آدرس زیر مراجعه نمائید:

https://Gap.im/MathHU

 

 

   دانلود : نمونه_سوال_تبدیل_لاپلاس.pdf           حجم فایل 1042 KB
   دانلود : روش_ضرایب_مجهول.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : معادله_لاگرانژ.pdf           حجم فایل 2062 KB
   دانلود : ricatti.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : روشهای_انتگرال_گیری.pdf           حجم فایل 2372 KB
   دانلود : ریکاتی_جزوه.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : معادلات_قابل_تبدیل_به_همگن.pdf           حجم فایل 32 KB