برگزاری جشنواره ورزشی

برگزاری جشنواره ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

1396/08/03

معارفه دبیران انجمن های ورزشی

اولین جلسه دبیران انجمن های ورزشی دانشگاه در روز سه شنبه96/08/02 درمحل اداره تربیت بدنی با حضور مدیر تربیت بدنی برگزار شد

1396/08/03

برگزاری زیارت پرفصض عاشورا

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت گرامی داشت هفته ورزش وتربیت بدنی

1396/07/30

فرم های شورایی صنفی

فرم های شورایی صنفی

1396/07/29

برگزاری زیارت پرفیض عاشورا

برگزاری زیارت پرفیض عاشورا به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

1396/07/26

برنامه غذایی از تاریخ20آذر لغایت26 آذر 95

برنامه غذایی از تاریخ20آذر تا 26آذر 95

1395/07/17