برگزاری تست هندبال برای دختران

اداره تربیت بدنی وفوق برنامه با همکاری انجمن هندبال دختران دانشگاه هرمزگان در نظر دارد جهت تشکیل تیم هندبال دختران وشرکت در مسابقات بین دانشگاهی تست هندبال بر گزار کند

1395/10/04

برگزاری تست فوتبال برای پسران

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه با همکاری انجمن فوتبال دانشگاه هرمزگان در نظر دارد جهت شرکت در مسابقات کشوری، تست فوتبال برگزار کند.

1395/10/04

نتایج مسابقات ورزشی درون دانشگاهی وبین دانشکده ای دانشگاه هرمزگان

از آبان ماه سال جاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی وبین دانشکده ای آغاز و هم چنان درحال پیگیری می باشد

1395/10/01

نایب قهرمانی تیم والیبال دختران دانشگاه هرمزگان

تیم والیبال دختران دانشجو دانشگاه هرمزگان درمسابقات والیبال دربین داشگاه های استان عنوان نایب قهرمانی راکسب کرد

1395/10/01

قهرمانی تیم بدمینتون دختران

تیم بدمینتون دختران دانشگاه هرمزگان در مسابقات منطقه 6 دانشگاههای کشور به مقام اول دست یافت

1394/12/16

برنامه غذایی از تاریخ20آذر لغایت26 آذر 95

برنامه غذایی از تاریخ20آذر تا 26آذر 95

1395/07/17