برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاه هرمزگان به صورت جشنواره ای

برگزاری مسابقات ورزش های همگانی به صورت جشنواره درخوابگاه پردیسدانشگاه هرمزگان

1396/03/08

افتتاح سالن تندرستی خوابگاه پسران پردیس

افتتاح سالن تندرستی وسلامت خوابگاه پسران پردیس درفرودین ماه سال 96

1396/02/03

اولین جلسه شورای عالی ورزش تربیت بدنی دانشگاه هرمزگان

اولین جلسه شورای عالی ورزش تربیت بدنی دانشگاه هرمزگان درسال 96درتاریخ 2/2/96به ریاست دکتر شیخی رییس دانشگاه درمحل اداره تربیت بدنی برگزارگردید.

1396/02/03

پرسش وپاسخ اساتیدودانشجویان علوم ورزشی

برگزاری جلسه پرسش وپاسخ اعضاءهیئت علمی گروه علوم ورزشی با دانشجویان علوم ورزشی جهت آشنایی با آیین نامه های آموزشی وآینده شغلی رشته علوم ورزشی

1395/11/23

نتایج مسابقات ورزشی درون دانشگاهی وبین دانشکده ای دانشگاه هرمزگان

از آبان ماه سال جاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی وبین دانشکده ای آغاز و هم چنان درحال پیگیری می باشد

1395/10/01

برنامه غذایی از تاریخ20آذر لغایت26 آذر 95

برنامه غذایی از تاریخ20آذر تا 26آذر 95

1395/07/17