1397/07/16

هفته دفاع مقدس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

1397/06/31

روز ملی مقاومت وایثار

سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر

1396/03/01

نشست مسولین ستاد شاهد وایثارگر

نشست مسولین ستاد شاهد وایثارگر با دانشجویان وتجلیل از برترین های علمی وفرهنگی

1396/02/24

جشن اعیاد شعبانیه

جشن اعیاد شعبانیه به همراه تجلیل از کارکنان ایثارگر

1396/02/13

جدول شماره 5 تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی(مربیان)

جدول شماره 5 تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی(مربیان)

1396/11/16

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

1396/11/16

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

1396/11/16

جداول ارتقا مرتبه

جداول ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

1396/09/22

ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی در جلسه 776مورخ 94.12.18 شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی که در جلسه شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

1396/09/20