جلسات شورای فرماندهی

جلسه شورای فرماندهی بسیج کارکنان دانشگاه در تاریخ 23/9/95 راس ساعت 13 الی 14:30 تشکیل گردید

١٠:٤٣ - 1395/09/28 - تعداد نظرات : ٠