اسامی متقاضیان و تاریخ مصاحبه واجدین شرایط بدون آزمون (استعداد درخشان)مقطع دکتری در سال تحصیلی96-95

برنامه زمانبندی شده مصاحبه که مطابق با برنامه زمانبندی متقاضیان با آزمون دکتری 95 می باشد

١٩:٣٧ - 1395/03/10 - تعداد نظرات : ٠

برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) سال 1395 دانشگاه هرمزگان

در صورتیکه داوطلبی منحصراً به علت تداخل زمان مصاحبه با سایر دانشگاهها ، نتواند در موعد مقرر براي مصاحبه مراجعه کند، با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مصاحبه کننده می تواند در تاریخ 24/3/95 راس ساعت 9 صبح جهت انجام مصاحبه به محل اعلام شده در جدول فوق مراجعه نماید.

١٩:١٣ - 1395/03/10 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه آیین آموزشی دوره کارشناسی(جدید)

عطف به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مطابق با مصوبه شورای آموزشی دانشگاه درخصوص آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی به آگاهی می رساند:

١٣:٥٥ - 1395/03/04 - تعداد نظرات : ٠

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

دانشگاه هرمزگان در نظر دارد به استناد مواد 48و 68 و 69 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی

١٦:٥٤ - 1395/02/25 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه شماره2-دکتری تخصصی(Ph.D) سال 95

اطلاعیه دانشگاه هرمزگان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی) آزمون نیمه متمرکز دکتري سال95 (دوره های روزانه ، نوبت دوم و پردیس خودگردان)

١٢:٣٩ - 1395/02/13 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه شماره 2 - در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی)آزمون دکتري تخصصی (Ph.D)سال 95

• داوطلبین می بایست راس ساعت نه صبح روز مصاحبه کد رشته محل خود به محل اعلام شده (بر اساس جدول شماره یک) مراجعه نمایند. لازم بذکر است داوطلبینی که در روز و زمان مذکور مراجعه ننمایند ، به منزله انصراف از مصاحبه تلقی می شود.

١٣:٤٢ - 1395/02/11 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه شماره 1- دکتری تخصصی (Ph.D) سال 95

در خصوص مصاحبه تخصصی- شفاهی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی96- 95

١١:٤٩ - 1395/02/01 - تعداد نظرات : ٠


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>