اطلاعیه آیین آموزشی دوره کارشناسی(جدید)

عطف به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مطابق با مصوبه شورای آموزشی دانشگاه درخصوص آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی به آگاهی می رساند:

١٣:٥٥ - 1395/03/04 - تعداد نظرات : ٠

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

دانشگاه هرمزگان در نظر دارد به استناد مواد 48و 68 و 69 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی

١٦:٥٤ - 1395/02/25 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه شماره2-دکتری تخصصی(Ph.D) سال 95

اطلاعیه دانشگاه هرمزگان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی) آزمون نیمه متمرکز دکتري سال95 (دوره های روزانه ، نوبت دوم و پردیس خودگردان)

١٢:٣٩ - 1395/02/13 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه شماره 2 - در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی)آزمون دکتري تخصصی (Ph.D)سال 95

• داوطلبین می بایست راس ساعت نه صبح روز مصاحبه کد رشته محل خود به محل اعلام شده (بر اساس جدول شماره یک) مراجعه نمایند. لازم بذکر است داوطلبینی که در روز و زمان مذکور مراجعه ننمایند ، به منزله انصراف از مصاحبه تلقی می شود.

١٣:٤٢ - 1395/02/11 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه شماره 1- دکتری تخصصی (Ph.D) سال 95

در خصوص مصاحبه تخصصی- شفاهی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی96- 95

١١:٤٩ - 1395/02/01 - تعداد نظرات : ٠

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری (Ph.D)بدون آزمون

گهی پذیرش دانشجوی دکتری (Ph.D)بدون آزمون براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر- نیمسال اول 96-95

١١:٥٨ - 1395/01/15 - تعداد نظرات : ٠

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز(استعداد درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی

دانشگاه هرمزگان بر اساس آئین نامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد " وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 77948/21 مورخ 5/5/1393 و نیز با استناد به ابلاغیه شماره 96474/21 مورخ 24/5/1394 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از میان دانشجویان ممتاز کارشناسی ورودی مهر 91 و بعد دانشگاه هرمزگان و سایر دانشگاههای معتبر دولتی در رشته های ذکر شده در جدول شماره 1، تعداد محدودی را بدون آزمون ورودی جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می پذیرد.

١٢:٢٠ - 1394/12/26 - تعداد نظرات : ٠


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>