اطلاعیه شماره3

در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی) دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی96- 95

١٣:١١ - 1395/03/22 - تعداد نظرات : ٠

قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول مقطع کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند:

نظر به اتمام سنوات قانونی دانشجویان ورودی 89 و ماقبل (6سال) و دانشجویان ورودی 90 (5 سال ) و لزوم درخواست سنوات ارفاقی و اخذ مجوز مربوطه از دفاتر پلیس +10 حداقل 4 ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی جدید(1-95) به اطلاع می رساند:

١٥:١٥ - 1395/03/19 - تعداد نظرات : ٠

اسامی متقاضیان و تاریخ مصاحبه واجدین شرایط بدون آزمون (استعداد درخشان)مقطع دکتری در سال تحصیلی96-95

برنامه زمانبندی شده مصاحبه که مطابق با برنامه زمانبندی متقاضیان با آزمون دکتری 95 می باشد

١٩:٣٧ - 1395/03/10 - تعداد نظرات : ٠

برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) سال 1395 دانشگاه هرمزگان

در صورتیکه داوطلبی منحصراً به علت تداخل زمان مصاحبه با سایر دانشگاهها ، نتواند در موعد مقرر براي مصاحبه مراجعه کند، با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مصاحبه کننده می تواند در تاریخ 24/3/95 راس ساعت 9 صبح جهت انجام مصاحبه به محل اعلام شده در جدول فوق مراجعه نماید.

١٩:١٣ - 1395/03/10 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه آیین آموزشی دوره کارشناسی(جدید)

عطف به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مطابق با مصوبه شورای آموزشی دانشگاه درخصوص آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی به آگاهی می رساند:

١٣:٥٥ - 1395/03/04 - تعداد نظرات : ٠

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

دانشگاه هرمزگان در نظر دارد به استناد مواد 48و 68 و 69 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی

١٦:٥٤ - 1395/02/25 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه شماره2-دکتری تخصصی(Ph.D) سال 95

اطلاعیه دانشگاه هرمزگان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی) آزمون نیمه متمرکز دکتري سال95 (دوره های روزانه ، نوبت دوم و پردیس خودگردان)

١٢:٣٩ - 1395/02/13 - تعداد نظرات : ٠


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>