چاپ        ارسال به دوست

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری (Ph.D)بدون آزمون براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر- نیمسال اول 97-96

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری (Ph.D)بدون آزمون براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر- نیمسال اول 97-96

دانشگاه هرمزگان با استناد به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری   به شماره 67272/21 مورخ 1393/4/18 و ابلاغیه های شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 و شماره 121707/2 مورخ 1394/6/23 از بین دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی ، پژوهشی و انجام مصاحبه، در مقطع دکتری رشته های مندرج در جدول زیر دانشجو می پذیرد.

 

هواشناسی

علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

فيزيك دريا

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات غنایی

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

مشاوره

تکثیر و پرورش آبزیان

برنامه ریزی درسی

شیلات- تولید و بهره برداری

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

علوم زمین شناسی پترولوژی

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

مهندسی عمران- سازه

ریاضی - آنالیز

 

ریاضی - جبر

 

ریاضی هندسه(توپولوژی)

 

 

   الف) شرایط عمومی:

- اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

- دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.

- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

- ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا 96/6/31 برای داوطلبان در حال خدمت.

  ب) شرایط اختصاصی:

1. متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم از یکی از دانشگاههای دولتی باشد.

تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که حداکثر تا 1396/6/31 فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند با اخذ گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه، از تسهیلات آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره مند گردند.

1-1: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

1-2: کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست

1-3: داشتن میانگین کل 16 در دوره کارشناسی و میانگین 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

1-4: کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان(MCHE  یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

 

 

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1-1-              ممقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

1-2-              گگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3-              ببرگزییدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی،فارابی ،رازی و اابن سینا

7

40

-          ههر مقاله تا 7 امتیاز

-          گگواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

-          ببرگزیدگی داخلی تا 3 وبین المللی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6

هر مقاله تا 3 امتیاز

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر(داخلی یا خارجی)

-

4

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

4

-

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

4

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

جمع

7

40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

6

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

6          

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

5

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد.

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

رتبه 1 تا 3 ، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8

طبق جدول شماره 4

جمع

30

 

رشته هایی که طبق مصوبه شورای  عالی برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی پیوسته برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند شوند.

 

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

3 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

15

جمع

30

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 4- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

IBT

TOEFL

Computer

TOEFL PAPER+

TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-90

./9-7

120-96

300-250

680 -600

8

89-85

9/6-5/6

95-86

239-232

599-575

7

84-80

3/6-6

85-76

231-213

574-550

6

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

549-525

5

74-70

4/5-5

65-56

195-173

524-500

4

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

499-475

3

64-60

4/4-4

45-36

151-133

474-450

2

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

449-425

1

 

 

ج) مدارک مورد نیاز

۱-فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام

2- دو قطعه عکس ۴*۳ جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها (یک قطعه عکس به فرم تقاضانامه الصاق شود).

3- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

4- اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (1/200/000 ریال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره (104516410) به نام سایر منابع دانشگاه هرمزگان نزد بانک ملت شعبه نخل ناخدا بندرعباس.

5- تصویر گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره: برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دورة مزبور تا پایان نیمسال مربوطه از دانشگاه محل تحصیل، همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده ضرورت دارد.

6- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

7- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات پژوهشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 1)

   کپی چکیده پایان نامه وصفحه مشخصات پایان نامه ( عنوان پایان نامه، نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور)

8- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات آموزشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 2)

9- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

د) نحوه ثبت نام:

داوطلبان می بایست کلیه مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری1396/2/7 با پست پیشتاز به نشانی : "بندرعباس - کیلومتر 9 جاده میناب- پردیس دانشگاه هرمزگان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دفتر استعدادهای درخشان " ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روی پاکت عنوان "مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری مهر 1396" و نام رشته  و گرایش دوره دکتری مورد تقاضا ذکر شود.

تذکر1:  فرم تقاضا نامه بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال گردد.

تذکر2: به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از تاریخ 1396/2/7 پست شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر3: مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با شماره تلفن 33711040 - 076  تماس حاصل نمایند.  

تذکر4:  لازم به ذکر است ثبت نام در فراخوان دکتری بدون آزمون لزوما منتج به دعوت به مصاحبه      نمی شود و حضور دانشجویانی که دعوت به مصاحبه می شوند در زمان مصاحبه الزامی بوده و عدم حضور دانشجو به منزله انصراف از پذیرش بدون آزمون تلقی می گردد و مسوولیت آن صرفا به عهده خود دانشجو می باشد


 دانلود فايل : دکتری_بدون_ازمون_96.pdf ( 125KB )


١٠:٠٢ - 1395/12/25    /    شماره : ٧٨١    /    تعداد نمایش : ٣١٤١خروج