چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

شیوه نامه "درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو ( مقطع کارشناسی )"

 

اطلاعیه

 

شیوه نامه " درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو ( مقطع کارشناسی ) "

1-  دانشجو می تواند در مدت سنوات مجاز تحصیل، حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی (عادی) استفاده کند. مرخصی عادی در سنوات تحصیلی محاسبه می شود.

  • * دانشجو می بایست درخواست مرخصی تحصیلی خود را در سیستم آموزشی گلستان ثبت نماید. بازه ثبت درخواست مرخصی برای نیمسال مورد نظر از پایان ثبت نام مقدماتی نیمسال قبل تا پیش از شروع انتخاب واحد نیمسال مورد نظر می باشد.
  • * مسیر ثبت نام درخواست: منوی آموزش / دانشجو/ درخواستهای دانشجو/ درخواست مرخصی تحصیلی

2-    مدت مجاز مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی و سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند ماموریت همسر یا والدین و ...) هر کدام دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

  • * دانشجو برای بهره مندی از مرخصی های مذکور می باید مدارک مربوطه به همراه فرم تکمیل و امضاء شده مرخصی را برای بررسی به واحد آموزش دانشکده تحویل نماید.
  • * دانشجو لازم است مدارک مربوط به مرخصی پزشکی را قبل از ارائه به دانشکده به تایید پزشک معتمد دانشگاه برساند.

3-  ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف محسوب می شود.

  • * تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل تا یک نیمسال بر عهده کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه است. دانشجو برای ادامه تحصیل موظف است درخواست بازگشت به تحصیل خود را با ذکر ادله و مستندات لازم جهت بررسی به واحد آموزش دانشکده تحویل نماید.
  • * تصمیم گیری در خصوص بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بیش از یک نیمسال بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است. دانشجو برای ادامه تحصیل موظف است درخواست بازگشت به تحصیل خود باذکر ادله و مستندات لازم جهت بررسی به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تحویل نماید.


                                                                    مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 


٠٨:٣٣ - 1395/12/14    /    شماره : ٧٧٥    /    تعداد نمایش : ١٤٨٨خروج