ساعت حرکت آمد و شد داخلی از ساختمان مرکزی به سمت محوطه

ساعت حرکت آمد و شد داخل از ساختمان مرکزی به سمت محوطه دانشگاه

١٤:٥٥ - 1396/07/24 - تعداد نظرات : ٠

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

١٤:١٥ - 1396/07/01 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ)

شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه

٠٩:٢٣ - 1396/04/21 - تعداد نظرات : ٠

سرویس اساتید در ایام امتحانات

ساعت حرکت سرویس های اساتید در ایام امتحانات از تاریخ(1395/10/11 لغایت 1395/10/25)

١٣:٥٠ - 1395/10/11 - تعداد نظرات : ٠

ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام امتحانات

ساعت حرکت سرویسهای دانشجویی در ایام امتحانات از تاریخ (1395/10/11لغایت 1395/10/25)

١٣:٤٣ - 1395/10/11 - تعداد نظرات : ٠


2 صفحه بعدی >>