برنامه و ساعت آمد و شد دانشجویی در ایام امتحانات سال 1397

برنامه آمد و شد دانشجویی از تاریخ 1397/03/19/ تا 1397/04/03 به شرح ذیل می باشد.

1397/03/19

ساعت حرکت آمد و شد داخلی از ساختمان مرکزی به سمت محوطه

ساعت حرکت آمد و شد داخل از ساختمان مرکزی به سمت محوطه دانشگاه

1396/07/24

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

1396/07/01

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ)

شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه

1396/04/21

مراحل روند ارسال اسناد پزشکی جهت دریافت هزینه درمان

مدارک لازم جهت کارشناسی و پرداخت هزینه های سرپایی در شرکت کمک رسان ایران

1395/06/03