شرایط اخذ سنوات ارفاقی براساس بخشنامه سازمان وظیفه عمومی – ناجا (مخصوص دانشجویان پسر مقطع کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند.)

- دانشجویانیکه به هر دلیل در سنوات قانونی خود موفق به فراغت از تحصیل نگردند لازم است جهت درخواست افزایش سنوات برای یک نیمسال تحصیلی و یا تمدید آن حداقل 3 ماه قبل از شروع نیمسال ارفاقی به کمیسیون موارد خاص دانشگاه مراجعه و پس از اخذ مجوز جهت دریافت برگ درخواست افزایش سنوات به مدیریت امور آموزشی – واحد پذیرش و امور مشمولین مراجعه نمایند. لازم است دانشجویان پس از اخذ برگ درخواست با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +10 شهر بندرعباس مجوز نهایی خود را دریافت و به واحد پذیرش ارائه نمایند.

1396/08/20

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول)

زمان ثبت نام : 1396/09/04 الی 1396/09/08 نشانی ثبت نام: سامانه جامع آموزشی گلستان https://golestan.hormozgan.ac.ir منوی ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

1396/08/20

اطلاعیه : زمانبندی ثبت درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند زمان ثبت درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم از طريق سامانه گلستان بشرح ذيل مي باشد:

1396/08/09

زمانبندی و مراحل صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجويان مي رساند براي دريافت گواهي موقت فارغ التحصيلي مي بايست طبق مراحل مشروحه ذيل اقدام بموقع و لازم را بعمل آورند:

1396/08/09

اطلاعیه مهم: درخواست گواهی اشتغال به تحصیل مقطع کارشناسی از طریق پیشخوان خدمت

با توجه به راه اندازی پیشخوان خدمت مقطع کارشناسی دانشجویان برای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، با مراجعه به صفحه اول سیستم گلستان صرفاً از طریق ((پیشخوان)) اقدام نمایند.

1396/08/09