Slide background
Slide background
Slide background

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی دوره تابستان 97

دانشجویان متقاضی میهمانی تابستانه در سایر دانشگاهها می توانند از تاریخ 97/03/05 لغایت 97/03/13 ضمن رعایت موارد ذیل نسبت به تکمیل فرم میهمانی تابستانه و تحویل آن به اداره کل آموزش اقدام نمایند.

1397/03/02

اطلاعيه حذف پزشكي

دانشجويانيكه بدليل بيماري در جلسه امتحان هر درس غايب بوده اند حداكثر ٧٢ ساعت بعد از امتحان آن درس مي بايد كليه مدارك مشروحه ذيل راشخصاً به واحد نمرات مديريت امور آموزشي ارائه نمايند.

1397/03/02

اطلاعیه ((ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال ))

دانشجويان گرامي: براي ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال ضمن الزامي بودن به همراه داشتن "كارت دانشجويي"، لازم است گزارش " برنامه امتحان" را نيز به همراه داشته باشند.

1397/03/02

قابل توجه كليه دانشجويان

دانشجويان مي توانند در مدت حداكثر ٣ روز از تاريخ ثبت نمره هر درس (در مهلت زماني مقرر مطابق تقويم آموزشي )، تقاضاي تجديد نظر خود را از طريق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند.

1397/03/01

آیین نامه امتحانات دروس سرویسی

کلیه امتحانات پایان ترم دروس سرویسی دانشکده علوم پایه در نیمسال دوم 97-96 در فضای ساختمان قدیم کتابخانه مرکزی در موعدهای ثبت شده سیستم گلستان و راس ساعت برگزار می گردند.

1397/03/01