Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه انتخاب واحد (ثبت نام اصلی) (2) نیمسال دوم 98-97

توجه کلیه دانشجویان گرامی را به رعایت مقررات مهم و لازم الاجرای زیر جلب می نماییم:

1397/10/22

اطلاعیه انتخاب واحد (ثبت نام اصلی ) (1) نیمسال دوم 98-97

انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 از طریق مراجعه به وب سایت سیستم گلستان از طریق آدرس اینترنتی: http://golestan.hormozgan.ac.ir فقط در زمان مقررمطابق تقویم زیر قابل انجام است.

1397/10/22

(فرآیند لغو تعهد خدمت آموزشی رایگان و دریافت دانشنامه جهت دانش آموختگان دوره روزانه )

ثبت درخواستها توسط متقاضیان از طریق سامانه جامع امور دانشجویان به آدرس (https://portal.saorg.ir) انجام می پذیرد.

1397/10/04

برنامه و مکان برگزاری امتحانات پایان ترم دروس عمومی و معارف اسلامی (نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه و مکان برگزاری امتحانات پایان ترم دروس عمومی و معارف اسلامی (نیمسال اول سال تحصیلی 98-97)

1397/10/03