برنامه تغییر کلاس های دروس معارف اسلامی که در تاریخ 95/12/7 لغایت 95/12/11

برنامه تغییر کلاس های دروس معارف اسلامی که در تاریخ 95/12/07 لغایت 95/12/11 در کلاس 521 تشکیل می گردد، بشرح ذیل می باشد.

1395/11/27

اطلاعیه (عدم ثبت نام دانشجوی مقطع کارشناسی در هر نیمسال تحصیلی)

- ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی طبق تقویم آموزشی دانشگاه ...

1395/11/20

اطلاعیه مهم مخصوص دانشجویان ورودی جدید سال 1395 (مقطع کارشناسی)

اطلاعیه مهم مخصوص دانشجویان ورودی جدید سال 1395 (مقطع کارشناسی)

1395/10/29

نحوه ثبت درس کار آموزی در سیستم گلستان

ثبت درس کار آموزی شخصاً توسط دانشجو و طی مراحل زیر انجام می پذیرد:

1395/09/29

گزیده تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-1395

گزیده تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-1395

1395/09/17