مشاورین تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر

معرفی مشاورین تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر

١٠:٢٣ - 1396/01/29 - تعداد نظرات : ٠

کلاس های تقویت بنیه علمی

برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی

١٤:٤٣ - 1396/01/23 - تعداد نظرات : ٠

مسابقات قرآن کریم وعترت

دومین دوره مسابقات قرآن کریم وعترت ویژه کارکنان ایثارگر ودانشجویان شاهد وایثارگر

١٠:٠٩ - 1396/01/23 - تعداد نظرات : ٠