آموزشی

حضور اقای دکتر شیدپور

١٣:٥٧ - 1396/04/10 - تعداد نظرات : ٠

خبر امتحانات

نظر به اعلام تعطیل عمومی روز سه شنبه 1395/10/21 از طرف هیات محترم دولت بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه امتحانات روز مذکور عیناً در همان ساعات در روز یکشنبه 1395/10/26 برگزار می گردد.

١٢:٤٨ - 1395/10/20 - تعداد نظرات : ٠

یاداوری

نکات مهم برگزاری امتحانات برای دانشجویان

١٤:٢٤ - 1395/10/01 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول)

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی (انتخاب واحد مرحله اول )

١٣:٠١ - 1395/09/13 - تعداد نظرات : ٠

کارگاه آموزشی اصول طراحی و احداث منظر

برگزاری کارگاه آموزشی اصول طراحی و احداث منظر در محوطه های مسکونی و ویلایی در مجتمع آموزش عالی میناب

١١:٤٠ - 1395/08/26 - تعداد نظرات : ٠