*** گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان***

«««راهنمای انتخاب واحد نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵»»»

توجه: پیروی نکردن از برنامه زیر فقط در صورتیکه شرط پیش‌نیاز را بدلیل مردودی ندارید با مشورت و تایید استاد راهنما مجاز است.

در غیر اینصورت مسئولیت همه پیامدها مانند افزایش دوره تحصیل و ... با دانشجو است.

 

فایل راهنمای انتخاب واحد نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در پایین صفحه قابل دانلود است. 

 

   دانلود : guide951.doc           حجم فایل 147 KB