تابلو اعلانات

  • دروس ترمیک 
  • برنامه زمانبندی کوئیزهای معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 98-97

8 اسفند: فصل اول، معادلات تفکیک پذیر، معادلات همگن، معادلات کامل

22 اسفند: سایر مباحث فصل دوم

28 فروردین: فصل سوم

25 اردیبهشت: تبدیل لاپلاس

8 خرداد: سریها و توابع خاص

 

 

  • برنامه زمانبندی کوئیزهای ریاضی 1 رشته های فنی نیمسال دوم 98-97

                 

6 اسفند: کاربرد مشتق(قضایا و اکسترمم ها)

20 اسفند: رسم نمودار

26 فروردین: انتگرال

9 اردیبهشت: کاربرد انتگرال

23 اردیبهشت: روشهای انتگرال گیری

6 خرداد: مطالب باقیمانده